Generated with sparks and insights from 44 sources

img6

img7

img8

img9

img10

img11

Introduction

 • Focusee là một ứng dụng giúp người dùng tập trung bằng cách hạn chế sử dụng điện thoại.

 • Có nhiều ứng dụng khác có chức năng tương tự như Focusee, giúp người dùng giảm thiểu sự phân tâm và tăng cường hiệu suất làm việc hoặc học tập.

 • Một số ứng dụng nổi bật bao gồm AppBlock, Forest, và Google's Digital Wellbeing.

AppBlock

 • Chức năng: Chặn các ứng dụng và trang web gây phiền nhiễu.

 • Tính năng: Tăng khả năng tự kiểm soát, giảm chứng nghiện điện thoại.

 • Đánh giá: Được nhiều người dùng đánh giá cao về hiệu quả.

 • Nền tảng: Có sẵn trên cả Android và iOS.

 • URL: https://cellphones.com.vn/sforum/top-5-ung-dung-giup-ban-cai-nghien-smartphone

img6

img7

img8

img9

img10

img11

Forest [1]

 • Chức năng: Tăng cường sự tập trung bằng cách 'trồng cây' khi không sử dụng điện thoại.

 • Tính năng: Người dùng sẽ trồng cây ảo và cây sẽ lớn lên khi họ không sử dụng điện thoại.

 • Đánh giá: Được nhiều người dùng yêu thích vì cách tiếp cận sáng tạo.

 • Nền tảng: Có sẵn trên cả Android và iOS.

 • URL: https://thehanoichamomile.com/2020/04/21/tat-tan-tat-ve-ung-dung-so-1-trong-dien-thoai-cua-minh-forest/

img6

img7

img8

img9

img10

img11

Digital Wellbeing

 • Chức năng: Quản lý thời gian sử dụng điện thoại và các ứng dụng.

 • Tính năng: Cung cấp báo cáo chi tiết về thời gian sử dụng điện thoại và các ứng dụng.

 • Đánh giá: Được tích hợp sẵn trên các thiết bị Android, rất tiện lợi.

 • Nền tảng: Chỉ có sẵn trên Android.

 • URL: https://cait.neu.edu.vn/vi/giai-phap/nhung-ung-dung-giup-hoc-tap-hieu-qua

img6

img7

img8

img9

img10

img11

ClearFocus [2]

 • Chức năng: Hẹn giờ làm việc và nghỉ ngơi theo phương pháp Pomodoro.

 • Tính năng: Giúp người dùng tập trung vào công việc trong khoảng thời gian ngắn.

 • Đánh giá: Được nhiều người dùng đánh giá cao về hiệu quả.

 • Nền tảng: Có sẵn trên cả Android và iOS.

 • URL: https://cellphones.com.vn/sforum/top-5-ung-dung-giup-ban-cai-nghien-smartphone

img6

img7

img8

img9

img10

img11

BreakFree [2]

 • Chức năng: Giúp người dùng cai nghiện điện thoại.

 • Tính năng: Cung cấp báo cáo chi tiết về thời gian sử dụng điện thoại và các ứng dụng.

 • Đánh giá: Được nhiều người dùng đánh giá cao về hiệu quả.

 • Nền tảng: Có sẵn trên cả Android và iOS.

 • URL: https://cellphones.com.vn/sforum/top-5-ung-dung-giup-ban-cai-nghien-smartphone

img6

img7

img8

img9

WasteNoTime [3]

 • Chức năng: Quản lý thời gian sử dụng điện thoại và các ứng dụng.

 • Tính năng: Cho phép lên thời gian biểu và chặn các trang web gây phiền nhiễu.

 • Đánh giá: Được nhiều người dùng đánh giá cao về hiệu quả.

 • Nền tảng: Có sẵn trên cả Android và iOS.

 • URL: https://posapp.vn/phan-mem-quan-ly-thoi-gian

img6

img7

img8

img9

img10

img11

Pomodoro Timer Lite

 • Chức năng: Hẹn giờ làm việc và nghỉ ngơi theo phương pháp Pomodoro.

 • Tính năng: Giúp người dùng tập trung vào công việc trong khoảng thời gian ngắn.

 • Đánh giá: Được nhiều người dùng đánh giá cao về hiệu quả.

 • Nền tảng: Có sẵn trên cả Android và iOS.

 • URL: https://nhanh.vn/top-12-phan-mem-quan-ly-thoi-gian-ung-dung-huu-ich-giup-ban-toi-uu-lich-lam-viec-n99650.html

img6

img7

img8

<br><br>