Generated with sparks and insights from 31 sources

img6

img7

img8

img9

img10

img11

Introduction

 • Reprezentacje mentalne: Informacje mogą być przetwarzane w formie reprezentacji mentalnych, które są aproksymacjami stanów mózgu.

 • Kod propozycjonalny: Wyobrażeniowe odzwierciedlenia mogą być epifenomenami, a rzeczywiste reprezentacje istnieją w kodzie propozycjonalnym.

 • Systemy sensoryczne: Wrażenia, uczucia i świadomość są efektami działania systemów sensorycznych człowieka, które nie odzwierciedlają dokładnie świata zewnętrznego.

 • Neuroślady: Informacje przetwarzane przez mózg mogą stać się neurośladami, które są wzmocnione powtórzeniem i przechowywane w pamięci długotrwałej.

 • Samoświadomość: Świadome wrażenia różnią się od nieświadomego przetwarzania informacji przez mózg, co jest związane z samoświadomością i reprezentacjami 'ja'.

Reprezentacje Mentalne [1]

 • Definicja: Reprezentacje mentalne to aproksymacje stanów mózgu, które pomagają w przetwarzaniu informacji.

 • Funkcja: Umożliwiają tworzenie subiektywnych wrażeń i reprezentacji rzeczywistości.

 • Przykład: Mogą obejmować obrazy mentalne, myśli i wspomnienia.

 • Znaczenie: Kluczowe dla zrozumienia, jak mózg przetwarza informacje i tworzy świadomość.

 • Źródło: http://fizyka.umk.pl/publications/kmk/10-Reprezentacje.pdf

img6

img7

img8

img9

Kod Propozycjonalny [2]

 • Definicja: Kod propozycjonalny to sposób reprezentowania informacji w formie logicznych zdań lub twierdzeń.

 • Funkcja: Umożliwia precyzyjne i strukturalne przetwarzanie informacji przez mózg.

 • Przykład: Wyobrażeniowe odzwierciedlenia mogą być epifenomenami, a rzeczywiste reprezentacje istnieją w kodzie propozycjonalnym.

 • Znaczenie: Kluczowe dla zrozumienia, jak mózg tworzy i przechowuje informacje.

 • Źródło: https://quizlet.com/pl/873798176/koryna-flash-cards/

img6

img7

Systemy Sensoryczne [3]

 • Definicja: Systemy sensoryczne to mechanizmy, które przetwarzają bodźce zewnętrzne i wewnętrzne, tworząc wrażenia i świadomość.

 • Funkcja: Przetwarzają informacje zmysłowe, które są podstawą subiektywnych wrażeń.

 • Przykład: Wrażenia, uczucia i świadomość są efektami działania systemów sensorycznych.

 • Znaczenie: Kluczowe dla zrozumienia, jak mózg interpretuje i reaguje na bodźce.

 • Źródło: http://www.ergonomia.agh.edu.pl/Skrypt_Ergonomia-M.Wykowska/ergonomia/nr_15.htm

img6

img7

img8

img9

img10

img11

Neuroślady [4]

 • Definicja: Neuroślady to ślady pamięciowe w mózgu, które powstają w wyniku przetwarzania informacji.

 • Funkcja: Umożliwiają przechowywanie informacji w pamięci długotrwałej.

 • Przykład: Informacje przetwarzane przez mózg mogą stać się neurośladami, które są wzmocnione powtórzeniem.

 • Znaczenie: Kluczowe dla zrozumienia, jak mózg przechowuje i odzyskuje informacje.

 • Źródło: https://jows.pl/artykuly/czy-mozg-moze-przeszkadzac-w-nauce-jezyka-obcego-neurolingwistyczna-i-neurokognitywna-reprezentacja

img6

img7

img8

img9

img10

img11

Samoświadomość [5]

 • Definicja: Samoświadomość to zdolność jednostki do bycia świadomym siebie i swojego otoczenia.

 • Funkcja: Umożliwia świadome przetwarzanie informacji i tworzenie reprezentacji 'ja'.

 • Przykład: Świadome wrażenia różnią się od nieświadomego przetwarzania informacji przez mózg.

 • Znaczenie: Kluczowe dla zrozumienia, jak mózg tworzy świadomość i tożsamość.

 • Źródło: https://www.is.umk.pl/~duch/Wyklady/KogP/11-swiadomosc.htm

img6

img7

img8

img9

img10

img11

<br><br>